IndyLed Led informatie

Naam

Het woord led was oorspronkelijk een afkorting van Light Emitting Diode, in het Nederlands: lichtuitstralende diode. Vandaag de dag is het woord in het Nederlands zo ingeburgerd dat het niet meer als een afkorting gevoeld wordt. De Nederlandse Taalunie heeft om die reden besloten dat het woord zonder hoofdletters geschreven moet worden (vergelijkbaar met radar). In het Engels, daarentegen, schrijft men LED, wat wordt uitgesproken als ‘el-ie-die’. In vertalingen, onder andere uit het Duits, leest men vaak lichtdiode.


Kleuren

De kleur van het opgewekte licht is afhankelijk van de aard van de materialen waaruit de led is opgebouwd, meer specifiek de breedte van de verboden zone tussen de valentie band en de geleidingsband. Dit verklaart ook waardoor een led met een lange golflengte een lagere doorlaatspanning heeft dan een met een korte golflengte, bijvoorbeeld rood 1,5 V en blauw 3,6 V.

Gallium-aluminiumarsenide (AlGaAs) – rood infrarood

Aluminiumindiumgalliumfosfide (AlInGaP2) – diep rood, rood, rood oranje en amber

Galliumarseenfosfide (GaAsP) – rood oranje geel (amber)

Galliumnitride (GaN) – groen

Galliumfosfide (GaP) – groen

Zinkselenide (ZnSe) – blauw

Siliciumcarbide (SiC) – blauw

Indiumgalliumnitride (InGaN) – groen, blauw of ultraviolet

Diamant (C) – ultraviolet